Aksjon eldresikkerhet

Hvert år kjøres det ut strøsand til alle hjemmeboende over 80 år i Stokke, som et ledd i prosjektet Trygge lokalsamfunn. Når du trenger påfyll av sand kan du ringe Frivilligsentralen for ny levering, tlf: 94 86 05 64.

Aksjon eldresikkerhet 

Sandefjord kommune er med i Trygge lokalsamfunn samarbeidet i Vestfold. Det betyr økt fokus på ulykkes- og skadeforebyggende arbeid og ulike tiltak knyttet til dette rundt omkring i kommunen. I nærmiljøene rundt Stokke og Andebu har det i flere år vært en aksjon hver høst med utdeling av strøsand til eldre hjemmeboende. I år vil tilbudet gjelde alle hjemmeboende over 80 år i hele kommunen. Målet er at eldre lett skal kunne strø når det er glatt og dermed unngå fallulykker og brudd. 

Årets aksjonsdag: Tirsdag 14. november 2023
På aksjonsdagen kjøres det ut strøsand til alle hjemmeboende over 80 år i vårt distrikt (Gamle Stokke kommune))

Når du trenger påfyll av sand kan du ringe:

94 86 05 64 (Stokke Frivilligsentral)

Vi håper du setter pris på tilbudet og passer på å strø så fort det er glatt! Husk i tillegg å bruke brodder når du går på tur! 

Aksjon Eldresikkerhet kan gjennomføres takket være bidrag fra Frivilligsentralene, Sandefjord kommune, Ranvik brygge arbeidssenter, YME produkter, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, mange frivillige sjåfører og lokalt næringsliv.

2024 © Stokke Frivilligsentral