Aksjon eldresikkerhet

Hvert år kjøres det ut strøsand til alle hjemmeboende over 80 år i Stokke, som et ledd i prosjektet Trygge lokalsamfunn. Når du trenger påfyll av sand kan du ringe Frivilligsentralen for ny levering, tlf: 94 86 05 64.

Aksjon eldresikkerhet 2019

Sandefjord kommune er med i Trygge lokalsamfunn samarbeidet i Vestfold. Det betyr økt fokus på ulykkes- og skadeforebyggende arbeid og ulike tiltak knyttet til dette rundt omkring i kommunen. I nærmiljøene rundt Stokke og Andebu har det i flere år vært en aksjon hver høst med utdeling av strøsand til eldre hjemmeboende. I år vil tilbudet gjelde alle hjemmeboende over 80 år i hele kommunen. Målet er at eldre lett skal kunne strø når det er glatt og dermed unngå fallulykker og brudd. 

Adresser i Stokke og Melsomvik fikk strøsand utkjørt tirsdag 27. oktober 2020.

Når du trenger påfyll av sand kan du ringe:

94 86 05 64 (Stokke Frivilligsentral)

Vi håper du setter pris på tilbudet og passer på å strø så fort det er glatt! Husk i tillegg å bruke brodder når du går på tur! 

Mosjon og god balanse er viktig for å unngå fall og brudd. Det er mange gode treningstilbud for seniorer i kommunen: 

  • På Engveiensenteret i Stokke er det Sterk og stødig trening mandager kl. 10.00 og torsdager kl. 12:15 – her er det trim, vafler og prat. Det er tilbud om transport for de som trenger det, ta kontakt på 33 29 55 90.

Aksjon Eldresikkerhet kan gjennomføres takket være bidrag fra Frivilligsentralene i Sandefjord kommune, Ranvik brygge arbeidssenter, YME produkter, Vestfold Fylkeskommune, mange frivillige sjåfører og lokalt næringsliv.

2021 © Stokke Frivilligsentral