Årsmøte 2021 - Stokke Frivilligsentral

Stokke Frivilligsentral innkaller til årsmøte 14. april 2020 kl. 18:00 Pga. Covid-19 situasjonen vil årets årsmøte bli gjennomført digitalt, på Microsoft Teams.

Hvem kan møte på årsmøtet?

 • Alle medlemsorganisasjoner kan stille med inntil to representanter, hvorav en har stemmerett.
 • Alle registrerte frivillige kan stille, med stemmerett.
 • Alle styremedlemmer kan stille, med stemmerett
 • Daglig leder for frivilligsentralen er årsmøtets sekretær, med talerett, men ikke stemmerett. 


Agenda:

 1. Registrering og opprop av stemmeberettigede.
 2. Valg av møteleder, protokollfører og underskrivere.
 3. Godkjenning av årsmøteinnkallingen.
 4. Behandling av årsmelding fra styret.
 5. Behandling av revidert regnskap.
 6. Vedta handlingsplan.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Vedta budsjett.
 9. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
 10. Godkjenne politisk valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.


Frist for å melde saker til årsmøtet er onsdag 31. mars.


Påmelding 

Sendes på e-post til leder@stokke.frivilligsentral.no, eller telefon 948 60 564.

Oppgi navn, telefon, e-post og organisasjonstilhørighet, ev om du deltar som frivillig.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. april.


Fullstendig saksliste sendes til alle deltakere senest en uke før møtet, sammen med lenke til innlogging.Ikke medlem av Stokke Frivilligsentral?

Stokke Frivilligsentrals medlemmer er institusjoner og frivillige lag og foreninger i Stokke, Arnadal og Melsomvik samt enkeltpersoner som er registrert som frivillige ved sentralen.

Meld inn din institusjon, lag eller forening på mail til leder@stokke.frivilligsentral.no eller telefon 948 60 564.. 


Velkommen til Stokke Frivilligsentrals årsmøte 2021!

2021 © Stokke Frivilligsentral