Vi søker Prosjektmedarbeider - barn og ungdom

Har du erfaring fra organisasjonsarbeid og brenner for at barn og ungdom skal ha gode aktivitetstilbud i sitt nærmiljø? Vi søker etter en engasjert medarbeider som skal bidra til å løfte barne- og ungdomsarbeidet i Stokke.

Om tjenestested
Stokke Frivilligsentral har fått midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet til å ansette en prosjektmedarbeider for etablering og videreutvikling av et møtested for barn og ungdom. Vi holder til i flotte lokaler i den gamle banken på Lilletorget, midt i Stokke sentrum.

Stokke Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Frivilligsentralen skal være åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet og utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Vårt mål er å skape gode aktivitetstilbud for hele Stokkes befolkning og skape en åpen, fleksibel og inkluderende møteplass på Frivilligsentralen. Barn og ungdom mellom 10 og 18 år er hovedmålgruppen i dette prosjektet, og ungdomslederen skal jobbe for at barn og ungdom i Stokke får en attraktiv og trygg møteplass og gode aktivitetstilbud på sine premisser.  

Vi ønsker å sikre en fast ramme rundt fleksible tilbud til barn og ungdom som både deltar og ikke deltar i etablerte fritidstilbud, og slik skape tilhørighet gjennom nye, alternative nettverk.

Frivilligsentralen samarbeider med Kirkens Bymisjon om utlånssentral for barn og ungdom, Skattekammeret.  

Sandefjord kommune ved kommunalområdet for kultur, idrett og fritid har arbeidsgiveransvar. I det daglige vil prosjektmedarbeideren samarbeide tett med daglig leder på Frivilligsentralen, og i tillegg vil prosjektmedarbeideren samarbeide tett med frivillige.

 

Stillingsinformasjon
Stillingsstørrelse: 40 %

Stillingstype: Prosjektstilling/2 ettermiddager og 1 -2 kvelder i uka. Noe variasjon i arbeidstiden må påregnes.

Varighet: 01.01.2021 – 30.06.2021, med mulighet for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere «Etter Skoletid» - Et fritidstilbud til barn i 5.-7 klasse
 • Styrke ungdomsklubben i Stokke.
 • Skape en trygg møteplass og aktiviteter som er tilgjengelig og inkluderende
 • Sikre at ungdom gis mulighet til påvirkning og innflytelse på aktuelle aktiviteter/tilbud

 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med fagutdanning, men erfaring og personlige egenskaper kan erstatte utdanning.
 • Erfaring med ungdomsarbeid innen ungdomsklubb, kultur, teater, idrett e.l.

 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og målrettet
 • Evne til å engasjere og involvere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kompetanse og erfaring med sosiale medier
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges


Annet:
Den som ansettes må ha sertifikat klasse B.

Vi tilbyr:

 • Spennende og engasjerende oppgaver.
 • Møte med aktive og ivrige ungdommer med forskjellige interesser og behov.
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag sammen med ungdommene.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønn:
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger:
Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest i stillingen. Godkjent attest fremvises før ansettelse.

Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Tiltredelse: 1. januar 2021

Kontaktperson:         Daglig leder, Stine Rofeldt
Telefon:                      94860564
E-post:                        stine.rofeldt@sandefjord.kommune.no

2020 © Stokke Frivilligsentral