Natteravnene

Stokke Frivilligsentral har etablert en natteravntjeneste som skal være tilstede for barn og unge i og rundt Stokke. Ta kontakt om du vil bli natteravn og være med å gjøre Stokke til et trygt og godt sted å ferdes og vokse opp.

Aldersgruppe: 18 til 100 år

Natteravnene® er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene® har vært aktive siden 1990. LES MER om Natteravnenes historie så langt.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene® ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i nærmiljøet. 

Natteravnene i Stokke har en egen infoside på facebook hvor det legges ut informasjon fortløpende. 

Kan du tenke deg å bidra med litt av din tid for å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i Stokke? Meld deg som Natteravn.
Kontakt Stokke Frivilligsentral på 94860546 eller post@stokke.frivilligsentral.no.

2024 © Stokke Frivilligsentral