Årsmøter

Årsmøtet er Stokke Frivilligsentrals høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

ÅRSMØTET 2024

Det innkalles til årsmøte mandag 8. april 2024, kl 18:00 på Frivilligsentralen.
Frist for å sende saker til årsmøtet er 14. dager før møtet, 25. mars.
Sakspapirene vil bli tilgjengelig senest en uke før møtet.

ÅRSMØTET 2023

Årsmøtet 2023 ble avholdt 30. mars 2023 på Frivilligsentralen. Her kan du lese protokoll og møtedokumenter.

Dokumenter:
Protokoll årsmøtet 2023 - signert
Årsmelding Stokke Frivilligsentral 2022
Regnskap 2022 med Revisors beretning og Budsjett 2023
Handlingsplan 2023
Mer informasjon om årsmøtet her

ÅRSMØTET 2022

Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. mars 2022 på Frivilligsentralen. Her kan du lese protokoll og møtedokumenter.

Dokumenter:
Signert protokoll - Årsmøte Stokke Frivilligsentral 2022
Årsmelding Stokke Frivilligsentral 2021
Regnskap 2021 med revisoruttalelse og budsjett 2022
Handlingsplan 2022 - Stokke Frivilligsentral

Innkalling sendes til alle møteberettigede, som er frivilligsentralens styre, medlemsorganisasjoner og  registrerte frivillige.

ÅRSMØTET 2021

Årsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt 14. april 2021. Her kan du lese protokoll og møtedokumenter.

Dokumenter:
Signert protokoll - Årsmøte Stokke Frivilligsentral 2021
Årsmelding 2020 - Stokke Frivilligsentral
Regnskap 2020 Budsjett 2021
Handlingsplan 2021 - Stokke Frivilligsentral
Vedtekter Stokke frivilligsentral - vedtatt på årsmøtet 14.04.21


ÅRSMØTET 2020

Stokke Frivilligsentrals første årsmøte ble avholdt 11. juni 2020 på Frivilligsentralen. Her kan du lese protokoll og møtedokumenter.

Dokumenter:
Årsmelding 2019 - Stokke Frivilligsentral
Regnskap 2019 med revisors uttalelse og Budsjett 2020
Protokoll-Årsmøte 2020 Stokke Frivilligsentral - signert
Vedtekter -Stokke Frivilligsentral - vedtatt på årsmøtet 11.06.20

Grunnet koronaepedemien ble årsmøtet 2020 utsatt fra 18. mars til 11. juni.

2024 © Stokke Frivilligsentral