Årsmøter

Dato for årsmøtet 2021 er satt til onsdag 14. april kl. 18.00 Frist for å melde inn saker til årsmøtet er onsdag 31. mars, 14. dager før møtet. Se invitasjon til årsmøtet under. Her kan du også lese om tidligere årsmøter.

ÅRSMØTE 2021

Dokumenter:
Innkalling Årsmøte Stokke Frivilligsentral 2021


ÅRSMØTE 2020

Stokke Frivilligsentrals første årsmøte ble avholdt 11. juni 2020 på Frivilligsentralen. Her kan du lese protokoll og møtedokumenter.

Dokumenter:
Årsmelding 2019 - Stokke Frivilligsentral
Regnskap 2019 med revisors uttalelse og Budsjett 2020
Protokoll-Årsmøte 2020 Stokke Frivilligsentral - signert
Vedtekter -Stokke Frivilligsentral - vedtatt på årsmøtet 11.06.20

Grunnet koronaepedimien ble årsmøtet 2020 utsatt fra 18. mars til 11. juni.

2021 © Stokke Frivilligsentral